START Amsterdam PAGE 02Amsterdam PAGE 03Amsterdam PAGE 04Amsterdam PAGE 05Amsterdam PAGE 06Amsterdam PAGE 07Amsterdam PAGE 08Amsterdam PAGE 09Amsterdam PAGE 10Amsterdam PAGE 11Amsterdam PAGE 12Amsterdam PAGE 13Amsterdam PAGE 14Amsterdam PAGE 15Amsterdam PAGE 16Amsterdam PAGE 17
Amsterdam art image


  NEXT IMAGES  AMSTERDAM ''KROON VAN EUROPA''

  Ongeveer 1000 jaar geleden trokken een handvol avonturiers langs de Amstel en op een gunstige plaats bouwde zij een dam (op de plaats van de huidige Dam). Deze slimme "Aemstelledammers" gingen over tot het heffen van tol van passerende handelaren. Amsterdam en haar geest waren geboren.

  De oude binnenstad met haar grachten, maken Amsterdam een van de meest geschilderde, bezongen en beschreven steden ter wereld. Jaarlijks melden zich zo`n 200 buitenlandse journalisten alsmede tal van film-en t.v. ploegen bij de hoofdstedelijke VVV. Wie van hen voor de eerste maal komt, spreekt steevast van een openbaring en zal beamen dat Amsterdam de eretitel ''Kroon van Europa'' volledig toekomt.

  Amsterdam heeft de meeste musea in de grootste variatie van het land, waaronder een aantal met wereldvermaardheid. Het Concertgebouworkest heeft hier zijn thuishaven. Er wordt druk handel gedreven en kunst staat hoog in het vaandel.
  Studenten en toeristen, artiesten en kantoorbedienden, winkelende huismoeders en flanerende dochters, joggers en bejaarden, vrolijke feestbezoekers en harde werkers wriemelen zich in een bonte menigte door de straten en dragen elk hun steentje bij aan het kosmopolitische mozaiek en de verdraagzame sfeer die de stad al eeuwen kenmerken.
  Amsterdam is uniek, waar elders in de wereld is op zo`n klein oppervlakte een zo gevarieerde en tegelijk zo`n harmonische rijkdom aan bouwwerken neergezet, en dat dan nog op een bodem van drassig veen en slik die zo`n drie meter onder de zeespiegel ligt?

  Europa dankt deze sierlijke kroon aan de koene kooplieden en de stoutmoedige stadsbestuurders uit de Gouden Eeuw van Holland. De periode waarin de vrijheidsoorlog tegen de Spanjaarden gevoerd werd en waarin tegelijkertijd handel en koopwaar, kunst en wetenschap, welvaart en schoonheidszin hoogtepunten beleefde.
  Rembrandt schilderde, Vondel dichtte, Hugo de Groot schreef over recht, De Keyser bouwde en Sweelinck componeerde en al deze groten wisten zich vooral in Amsterdam omringd door kunst en vakbroeders van wereldniveau.
  Onderwijl vocht De Ruyter en beheersten de Hollandse reders en kooplieden met hun omstreeks 15.000 bewapende zeilschepen en meer dan 200.000 matrozen, bootsmannen en kapiteins de wereldzeeen.

  Amsterdam werd de voornaamste handelsstad ter wereld! In 1609 werd officieel besloten tot een stadsvergroting van een in die tijd ongekende omvang. De financiering werd grotendeels gesteund door de aktiviteiten en opbrengsten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deze eerste multi-national ter wereld had zich met vele volmachten en voorrechten ontwikkeld tot een staat in een staat. Van het beginkapitaal in 1602 van 6,5 miljoen gulden werd meer dan de helft opgebracht door de Amsterdamse kooplieden, de rest kwam uit de andere steden uit Holland en Zeeland. In de tijd dat de zeeman een gage had van 8 gulden per jaar, was dit een gigantisch bedrag! Het totale geschatte vermogen van het Frankrijk van de Zonnekoning was toen amper het dubbele! De reusachtige investeringen leverden een astronomisch rendement. Het maakte mogelijk dat Amsterdam in slechts 50 jaar een grachtengordel kon volbouwen waar het nog steeds trots op is.
  Tot het midden van de 19e eeuw heeft Amsterdam binnen zijn 17e eeuwse wallen gelegen. De stad ging toen weer verder groeien, want door de aanleg van het Noordzeekanaal en de industrie werden veel arbeidskrachten aangetrokken. Na een zorgvuldig aangelegde villawijk rond het Vondelpark kwam in oud-West veel revolutiebouw. In het begin van de 20e eeuw kwam er meer aandacht voor de woonomstandigheden en in 1935 kwam er het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) dat afzag van de cirkelvormige bebouwing maar voorsteden ontwierp waartussen groene longen voorzien waren. Een groot gedeelte van die tuinsteden werd na 1950 gerealiseerd: Slotermeer, Slotervaart, Geuzenveld en Osdorp in het westen, Buitenveldert in het zuiden, en de nieuwe wijken in noord. De aanleg van de Bijlmermeer in zuidoost. De voorzieningen in de binnenstad kregen gaandeweg ook meer aandacht. Stadsvernieuwing en sociale woningbouw waren de sleutelwoorden, maar het wonen in de stad werd geleidelijk aan ook weer aantrekkelijk voor duurdere woonvormen.

  De industriele ontwikkeling van Amsterdam in de 20e eeuw zag grote veranderingen.
  De scheepswerven, de machinebouw en de auto-assemblage verdwenen. Naast de financiele wereld en de dienstverlening wordt vooral aandacht besteed aan informatica en telematica.

  De mode en confectiehandel van Nederland is in Amsterdam geconcentreed. De ontwikkelingen van het beurs-en congrescomplex RAI is zondermeer gigantisch te noemen.
  In zuidoost verrees in korte tijd een woud van kantoorgebouwen en het AMC. Het Amsterdam-Rijnkanaal voorzag in 1952 weer in een goede aansluiting op het Europese achterland. De ringweg rond de stad, met de aansluiting op autosnelwegen in alle richtingen!
  De Schiphollijn van de Nederlandse Spoorwegen voorzag in 1980 de nationale luchthaven van een rechtstreekse verbinding met de stad. Net zoals de eerste Aemstelledammers, werpen wij nog steeds dammen op en groeit de stad met projecten zoals in het IJ.

  Amsterdam; een stad met traditionele tolerantie in combinatie met wereldwijsheid en een avontuurlijke instelling tegenover nieuwe technologie, garantie voor een dynamische toekomst.

  Men moge trots zijn een Aemstelledammer te zijn.index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image