Amsterdam art image


  NEXT IMAGES

  BACK  De Grachten Amsterdam

  Water is van oudsher Amsterdams vriend en vijand. In die laatste hoedanigheid is het al wel eeuwen beteugeld, ofschoon het nog steeds oppassen is geblazen. Om die vijandige eigenschappen de baas te worden, heeft Amsterdam in de loop der eeuwen (met spa, kruiwagen en erg veel spierkracht) ruim zeshonderd grachten met een totale lengte van meer dan honderd kilometer gegraven. Daarmee verschafte het zich een gigantisch afwateringsstelsel en tegelijkertijd een dicht vertakt net van waterwegen. Die werden druk bevaren door grote en kleine schepen, die de dagelijkse noodzakelijke producten voor de stadsbewoners, en vooral de handelswaar voor kooplieden en vrachtvaarders aanvoerden.

  1200 bruggen

  Een dichtbevolkte waterstad had een groot aantal bruggen nodig: heel Amsterdam bezit er nu maar liefst bijna 1200 ! Een derde deel daarvan overspant de grachten in de oude stad. De Heren-, Keizers-, en de Prinsengracht vormen tesamen de veel geroemde gordel van hoofdgrachten. Met de benaming van de Herengracht eerden de machtigen van het Amsterdam uit de Gouden Eeuw zichzelf. De Keizersgracht werd zo genoemd ter herinnering aan Keizer Maximiliaan I, de heilig-Roomse machthebber uit Oostenrijk die de stad in 1489 een symbolische kroon schonk omdat zij nog geen eigen wapen had. De Prinsengracht kreeg haar naam ter ere van Prins Willem van Oranje.

  Het Singel - Koningsgracht

  Het Singel, tot aan de 17e eeuwse stadsuitleg het buitenste verdedigingswater, kreeg van de stadsvaders de naam Koningsgracht toegedacht. Maar dat idee viel, zo kort na de 80-jarige Oorlog, niet zo goed bij de Amsterdammers. Als aanhangers van de nog jonge Republiek hielden zij vast aan de naam Singel. De aanduiding Koningsplein (eigenlijk niet meer dan een wat breed uitgevallen brug met een stukje straat) raakte daarentegen wel ingeburgerd. De velen statige herenhuizen en pakhuizen langs de grachten, getuigen nog steeds van de glorie uit de Gouden Eeuw. De rijke Heren en Kooplieden hadden hier hun onderkomen. Nog tot op heden ter dagen, valt het wonen aan een van deze grachten slechts een klein deel van de Amsterdamse bevolking ten deel.

  Aantrekkingskracht

  De Amsterdamse grachten oefenen een grote aantrekkingskracht uit op iedereen; er wordt over gezongen, zij zijn geschilderd, en in velen gedichten geeerd. Niets is dan ook mooier dan `s ochtends vroeg op een voorjaarsdag over deze beroemde grachten te slenteren, of op een zwoele zomeravond vanaf een van de velen bruggen naar de weerschijn van de velen brandende lampjes in het water te staren.

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image

index art image